Young Professionals

De afgelopen jaren heb ik specifieke ervaring opgebouwd met coaching van young professionals. Het betreft hoog opgeleide professionals die nog in de beginfase van hun loopbaan zijn. Dit is een periode waarin de ontwikkelingen snel gaan. Je leert jezelf beter kennen (kwaliteiten en valkuilen) en staat voor belangrijke keuzes zowel privé als professioneel. De veelheid aan keuzemogelijkheden maakt het niet gemakkelijk. De belasting is vaak hoog en je eigen grenzen moet je nog leren kennen. In deze fase leg je een belangrijk fundament voor de rest van je leven. Een coachingstraject kan je inzicht verschaffen in je eigen persoonlijkheid, je identiteit, je drijfveren en gedragspatronen. Tegelijkertijd biedt een coachingstraject de mogelijkheid om gericht te werken aan concrete veranderingen.

HET COACHINGSTRAJECT:

Veel voorkomende thema's zijn: 

  • Inzicht krijgen in kwaliteiten, valkuilen, allergieen en uitdagingen
  • Zicht krijgen op eigen waarden en normen (wat vind je echt belangrijk in het leven)
  • Autonomie-ontwikkeling (regie durven nemen over je eigen leven)
  • Vergroten van je persoonlijke effectiviteit (assertiviteit, beinvloedingsvaardigheden, overtuigingskracht, etc.)
  • Keuzes (leren) maken
  • stressmanagement
  • Zeflvertrouwen vergroten

Gemiddeld zijn drie tot acht sessies voldoende om je op weg te helpen. 

DE COACH / PSYCHOLOOG:

Ooit was ik  zelf  young professional....  Op basis van eigen ervaringen en opgedane kennis begeleid ik nu anderen. Ik deed onder andere coachingstrajecten voor werknemers van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de gemeente Groningen. Zie voor een volledige lijst van opdrachtgevers het hoofdmenu. 

Lees ook Psyblog: Meer is minder

                            Vijf voordelen van een kwaliteitenanalyse