Persoonlijke effectiviteit

Talent alleen is niet genoeg om optimale prestaties te leveren. Het gaat er ook om dat we met ons gedrag het gewenste effect bereiken. Veel mensen hebben het idee dat ze méér uit hun talenten kunnen halen. Soms zijn er belemmeringen waardoor we niet optimaal functioneren. 

Met behulp van coaching & training is het mogelijk om je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn; assertiviteit, overtuigingskracht, slagvaardigheid, conflicthantering, keuzes maken,  etc. Persoonlijke effectiviteit kan betrekking hebben op werk- én privésituaties. 

HET TRAJECT
In het coachingstraject krijg je zicht op je eigen gedrag, drijfveren, waarden, kwaliteiten en valkuilen. We werken aan de hand van concrete situaties uit je eigen praktijk. Naast inzicht werken we aan gedragsverandering. Je krijgt handvatten waarmee je zélf aan de slag kunt. 
We maken gezamenlijk afspraken over het aantal sessies. Gemiddeld is drie tot acht sessies voldoende.

DE PSYCHOLOOG / COACH
Michiel Jongsma is een ervaren psycholoog / coach met kennis van mens & werk. 

Lees ook het Psyblog: Gewoontes...

                                  Vijf voordelen van een kwaliteitenanalyse