Coaching gedragsverandering

Gedragsverandering is een belangrijk thema in de psychologie. Bij coaching en therapie gaat het vaak om het aanleren én afleren van gedrag. Een groot deel van ons gedrag gaat automatisch, op basis van gewoontes en vaste rituelen. Het voordeel is dat we hiermee kostbare energie besparen die we voor andere activiteiten kunnen aanwenden. Het nadeel is dat we door deze ingesleten gewoontes ongezond gedrag in stand houden. Gedragsverandering vraagt aandacht en gaat vaak niet vanzelf. Wie kent niet de goede voornemens die, letterlijk en figuurlijk, in rook opgaan? Wat maakt het voor ons zo moeilijk om ons gedrag aan te passen?

VAN MOTVATIE NAAR GEDRAGSVERANDERING
Bij gedragsverandering spelen veel factoren een rol. Het gaat om motivatie, het geloof dat je invloed hebt, zelfbeheersing, veerkracht, het vermogen om doelen een praktische invulling te geven en laten we vooral de omgevingsfactoren niet vergeten. Verandering van omgeving is immers de beste garantie voor gedragsverandering!

Onze intenties zijn goed. We willen écht gezonder leven, werk maken van een andere baan, investeren in je sociale relaties of een nieuwe hobby starten. Hoe zetten we onszelf in beweging en gaan we doen wat we willen?

INDIVIDUELE COACHING
Individuele coaching is mogelijk. Gezamenlijk beoordelen we wat voor jou de beste strategie is om te gaan doen wat je wilt. 

Lees alvast het blog: 'Doen wat je wilt? Vijf tips voor duurzame gedragsverandering...'