Arbeidshulpverlening

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Het is noodzakelijk om in ons onderhoud te voorzien. Daarnaast voorziet het in de behoefte om onze talenten te gebruiken, een zinvolle bijdrage te leveren en sociale contacten te onderhouden. Ook voor werkgevers is het van belang de mogelijkheden van werknemers op de juiste wijze te benutten.

We leven in een onzekere tijd waarin de ontwikkelingen snel gaan. De baanzekerheid neemt af en we worden geacht langer door te werken. Meer dan ooit is het van belang om inzetbaar te blijven en de regie te nemen over onze eigen loopbaan. Flexibiliteit en ondernemingszin zijn belangrijke voorwaarden.

In ons werk komen we anderen tegen maar ook onszelf. We leren onze kwaliteiten kennen, onze allergieën én onze valkuilen. Zelfkennis kan helpen om effectiever en gelukkiger te worden in je werk en je gedrag bij te sturen. Wat voor speler bent je, de avontuurlijke spits of de degelijke verdediger? In welk elftal hoor je  thuis en op welke positie?

DE PSYCHOLOGENPRAKTIJK 
Ik bied ondersteuning op het brede vlak van Mens & Werk. Vooraf maken we afspraken over de inhoud, de duur en de werkwijze. Wanneer dat nuttig is (en je daarmee instemt) kunnen andere partijen erbij worden betrokken, bijvoorbeeld je werkgever of de arbodienst.

WERKGEVERS
Ik werk voor opdrachtgevers in de profit en non-profit sector. 

DE PSYCHOLOOG / COACH
De psycholoog / coach is  goed thuis op het vlak van Mens & Werk. Klinische kennis combineert hij met gevarieerde werkervaring. Hierdoor kan hij zich beter inleven in je situatie.