Kosten psycholoog / coach

ONVERZEKERDE ZORG 
Voor psychologische begeleiding die valt onder de gezondheidszorg maar niet wordt gedekt door de basisverzekering, geldt vanaf 1 januari 2019 een sessietarief van 95 euro. Het betreft GZ-psychologische consulten waarvoor géén BTW hoeft te worden geheven. 

COACHING  
Bij coaching is het tarief flexibel en afhankelijk van verschillende factoren (bijvoorbeeld de duur, het tijdstip, uw financiële situatie, etc.). Ga uit van een gemiddeld sessietarief van 120 euro inclusief BTW (over coachings-trajecten dient 21% BTW verrekend te worden ).

Let op: Vanaf 1 juni 2016 lever ik géén verzekerde zorg meer. Onverzekerde zorg is volledig voor eigen rekening.