De Psycholoog / Coach

Jongsma1-digitaalMichiel Jongsma (1964), gezondheidszorgpsycholoog, coach en studentenpsycholoog

Ik  verdiepte me zowel in de klinische psychologie als in de arbeids- en organisatiepsychologie. Na mijn universitaire studie ging ik aan de slag in het bedrijfsleven als werving & selectie adviseur en personeelsmanager. Zodoende deed  ik een gevarieerde werkervaring op en leerde ik verschillende bedijfstakken goed kennen. Uiteindelijk gaf mijn interesse in de psychologie de doorslag en maakte ik de overstap naar de gezondheidszorg. Ik werkte onder andere bij een gespecialiseerde afdeling Arbeidshulpverlening en als studentenpsycholoog in Friesland. In 2003 ben ik mijn eigen praktijk gestart als GZ-psycholoog c.q. eerstelijnspsycholoog. Naast mijn werkzaamheden in eigen praktijk werk ik als docent, groepsbegeider en gedragswetenschapper bij de huisartsenopleiding van het UMCG.
Ik heb inmiddels een brede ervaring opgedaan in de begeleiding van mensen met uitéénlopende psychische klachten. Mijn gevarieerde werkervaring in verschillende bedrijfstakken komt mij goed van pas. 
Ik sta geregistreerd in het BIG-register onder nummer 19059186925. Geregistreerde psychologen zijn goed opgeleid en vallen onder het tuchtrecht.